Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Profil działalności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023
 • Sporządzanie Studiów Wykonalności do projektów związanych z teleinformatyką,
 • Sporządzanie dokumentów o charakterze strategicznym z obszaru ICT,
 • Przygotowywanie analiz finansowych i ekonomicznych związanych z przedsięwzięciami teleinformatycznymi,
 • Przygotowywanie analiz skutków społeczno-ekonomicznych wprowadzania rozwiązań teleinformatycznych,
 • Konsultacje w zakresie przygotowania i realizacji procedur przetargowych w zakresie teleinformatyki,
 • Wykonywanie kompleksowych analiz obszaru ICT,
 • Doradztwo w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • Doradztwo w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i administracji publicznej,
 • Zarządzanie projektami informatycznymi,
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej zarówno dla sektora prywatnego jak i samorządów terytorialnych,
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE w zakresie teleinformatyki