Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info O nas

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

InfoStrategia powstała w maju 2004r. Działalność firmy obejmuje szeroko pojęte doradztwo w zakresie wykorzystania funduszy europejskich i publicznych, a także prace analityczne i projektowe w zakresie teleinformatyki i energetyki. Firma posiada także bogate referencje w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowej do projektów realizowanych ze środków unijnych.

Klientami InfoStrategii są jednostki administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze o różnym profilu działalności.

Dysponujemy specjalistami zarówno z zakresu teleinformatyki i energetyki, jak i prawa zamówień publicznych, co pozwala nam realizować zlecenia trudne i nietypowe, obarczone dodatkowymi wymaganiami proceduralnymi programów pomocowych oraz innowacyjne pod względem technologicznym. Dla każdego projektu realizowanego w InfoStrategii powoływany jest zespół specjalistów z różnych dziedzin, adekwatnie do potrzeb aktualnego zadania.

Obecnie poszukujemy osób zainteresowych podjęciem pracy na stanowiskach:

Konsultant ds. projektów informatycznych
Miejsce pracy: Kraków, możliwe delegacje

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku obejmą:

 • kontakt z klientem i rozpoznawanie jego potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych,
 • opracowywanie opisów technicznych do projektów informatycznych,
 • opracowywanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych na sprzęt i oprogramowanie w ramach zamówień publicznych.

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie informatyki,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego,
 • znajomości metodyk i narzędzi do projektowania oprogramowania,
 • znajomości rynku nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • samodzielności i analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów,
 • staranności,
 • komunikatywności,
 • efektywności i dobrej organizacji czasu pracy,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień dotyczących systemów dla administracji publicznej,
 • doświadczenie w realizacji projektów doradczych dotyczących koncepcji i audytów technicznych, analiz procesów biznesowych, studiów wykonalności systemów dla instytucji publicznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
 • doświadczenie w doradztwie lub projektowaniu.

Aplikacje, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, prosimy kierować mailem adres: rekrutacja@infostrategia.pl

Specjalista ds. systemów informatycznych
Miejsce pracy: Kraków, możliwe delegacje

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie projektów i analiz wchodzących w skład studiów wykonalności projektów informatycznych,
 • tworzenie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemów informatycznych na potrzeby dokumentacji przetargowych,
 • tworzenie opisów architektury i koncepcji systemów informatycznych, głównie dla administracji rządowej i samorządowej,
 • opiniowanie i uzgadnianie opracowań i dokumentów wykonawczych - projektów technicznych dla systemów informatycznych,
 • udział w testowaniu i odbiorach sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opracowywania wymagań dla planowanych do wdrożenia systemów informatycznych,
 • konsultacje w siedzibach klientów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość metodyk i narzędzi do projektowania oprogramowania,
 • wiedza specjalistyczna w zakresie funkcjonalności, obowiązujących standardów, najnowszych osiągnięć technologicznych oraz znajomość rynku systemów informatycznych wspomagających pracę administracji rządowej i samorządowej w co najmniej jednej z dziedzin:
  • systemy elektronicznego obiegu dokumentów i e-urzędu,
  • systemy w zakresie pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
  • systemy informatyczne dla służby zdrowia,
  • Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) i bezpieczeństwo systemów informatycznych;
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w co najmniej jednej z ww. dziedzin,
 • podstawowa znajomość zagadnień ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z aktami wykonawczymi,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • staranność i terminowość,
 • komunikatywność.

Aplikacje, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, prosimy kierować mailem na adres: rekrutacja@infostrategia.pl