Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Sobota, 10 Czerwiec 2023

Studium Wykonalności projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa"


W trakcie przygotowywania Studium Wykonalności projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" prowadzone będą szeroko zakrojone konsultacje z następującymi grupami Interesariuszy:

  • przedstawicielami samorządów i organizacji lokalnych;
  • operatorami oferującymi usługi szerokopasmowej transmisji danych;
  • szeroką publicznością, zainteresowaną projektem.

Jeżeli mają Państwo pytania/uwagi/informacje dotyczące projektu proszę wypełnić pola poniższego formularza:

Adres email:
Temat wiadomości:

Proszę wpisać swoje pytania i/lub uwagi i/lub informacje: