Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych"

W dniu 31.12.2012 r. InfoStrategia zakończyła realizację usługi "Menadżera Projektu" w projekcie pn.: "Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych", współfinansowanego ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia "IniTech"

Realizacja Projektu obejmowała 2 fazy: faza badawcza, polegająca na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na zastosowanie w działalności gospodarczej oraz faza przygotowań do wdrożenia, czyli czynności, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.

Przyznana z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wartość dofinansowania środkami publicznymi to ok. 2 450 000,00 zł.

Program IniTech poprzez nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami ma przyczynić się do opracowania nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym. Program był skierowany do przedsiębiorców, jednostek naukowych nie będących przedsiębiorcami oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych