Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"E - usługi dla mieszkańców Częstochowy"

InfoStrategia zakończyła kompleksowy nadzór techniczny we wszystkich fazach budowy i wdrożenia systemu realizowanego w ramach Projektu "E - usługi dla mieszkańców Częstochowy", obejmujący m. in. analizę dostarczonych materiałów źródłowych, współudział i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawców projektu "E - usługi dla mieszkańców Częstochowy", pomoc przy postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawców oraz po zawarciu umów o udzielenie zamówienia publicznego, podczas kontroli procesów projektowania i realizacji rozwiązań projektu, doradztwo technologiczne, odbiory końcowe oraz uczestniczenie w rozliczaniu projektu.

W ramach projektu "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy" powstaje:

  • Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (ZSIP) umożliwiający gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o przestrzeni geograficznej miasta;
  • System Wspomagania Bezpieczeństwa Miasta (SWB) umożliwiający dostęp służbom ratowniczym, straży i inspekcji do danych przestrzennych zgromadzonych w ZSIP i będący równocześnie główną platformą do porozumiewania się i wymiany informacji o zdarzeniach;
  • Geoportal Inwestora i Rynku Nieruchomości (GRN), który umożliwiał będzie dostęp do szczegółowych informacji takich jak: mapa własnościowa, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, sieci uzbrojenia terenu, mapa gospodarcza z rejestrem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i System Umawiania Wizyt w Urzędzie (SUW) umożliwiający interesantom m.in. zdalne umówienie się na wizytę do Urzędu.