Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. "Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu" ,realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dnia 27.09.2012 r. konsorcjum firm InfoStrategia, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa oraz ASAP 24 S.C. Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura zawarło umowę ramową na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. "Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu".

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z "Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu" realizowanego w ramach 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjnie - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.