Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu pt. "Internet Dla Mazowsza" (IDM)

Wspólnie z Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. oraz Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska świadczymy usługi prawnicze oraz doradztwo techniczne związane z realizacją projektu pt. "Internet Dla Mazowsza".

Projekt "Internet Dla Mazowsza" jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.. Założeniem projektu jest taka rozbudowa istniejącej sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych, która ma zapewnić dostęp do miejsc wykluczenia cyfrowego, czyli miejsc nieopłacalnych dla prowadzenia sieci szerokopasmowej z punktu widzenia operatorów komercyjnych. Na terenie Województwa Mazowieckiego powstanie światłowodowa sieć szkieletowo-dystrybucyjna o długości około 3640 km, a ponadto w 20 miejscowościach zostanie wybudowana sieć dostępowa nowej generacji NGA.

Projekt sieci szerokopasmowej Mazowsza jest umieszczony w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Wartość projektu to ok. 493 mln zł.