Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Infostrategia wspólnie z Kancelarią Adwokacką Agnieszka Gębiś rozpoczęła realizację usługi pod nazwą: Menadżer Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", realizowanego w ramach IV Osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Realizacja projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" przyczyni się do zwiększenia liczby usług oferowanych przez Platformę Wrota Podlasia. Ponadto implementacja nowych usług umożliwi zwiększenie grona odbiorców usług elektronicznych i usługodawców o kolejne Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich Jednostki Podległe.

Więcej informacji na stronie:
https://si.wrotapodlasia.pl/pl/projekt_e_Administracja/dziennik_projektu_eadministracja/podp_umow_na__wia_us_u.htm