Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Organizacja seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności e-urzędu w ramach projektu pn.: "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego"

InfoStrategia wykonała na rzecz Powiatu Limanowskiego zadanie pn.: organizacja seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności e-urzędu w ramach projektu "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 30.08.2012 r. odbyło się seminarium, podczas którego zostały zaprezentowane dobre praktyki dot. rozwiązań informatycznych/ elektronicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. W seminarium uczestniczyło ok. 100-osób.

Na dwóch prowadzonych równolegle panelach zostały omówione następujące zagadnienia:
I. Dobre praktyki zarządzania w samorządzie powiatowym:
Realizacja koncepcji e-urzędu,
E-administracja - zagadnienia prawne,
Instrukcja kancelaryjna - elektroniczne zarządzanie dokumentami,
Platforma ePUAP.
II. Funkcjonowanie e-urzędu i zastosowanie rozwiązań ICT w administracji samorządowej:
Polityka bezpieczeństwa IT w jednostkach samorządu terytorialnego,
Podpisy elektroniczne, profil zaufany,
Infrastruktura teleinformatyczna DATA CENTER,
Nowoczesne rozwiązania ICT w jednostkach samorządu terytorialnego.