Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Świadczenie telekomunikacyjnych usług doradczych w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"

InfoStrategia świadczy telekomunikacyjne usługi doradcze w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej", w celu uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 oraz zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w sprawie dofinansowania projektu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, wymagających szerokopasmowego połączenia z siecią krajową oraz stworzenie możliwości wyboru dostawcy usługi dostępu do sieci po konkurencyjnych cenach. Projekt jest współfinansowany z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Całkowita wartość projektu to 160 546 448 PLN.