Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Opracowanie koncepcji ekonomicznych zasad określania opłat za wykorzystanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej przez Miasto Wrocław, zgodnie z ustawą z o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych"

Do zakresu zadań świadczonych przez InfoStrategię na rzecz Urzędu Miasta Wrocław należy m.in.:

  • określenie zasad ustalania nakładów inwestycyjnych i kosztów finansowych ponoszonych przez Miasto Wrocław na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w oparciu o dane historyczne oraz wielkości normatywne;
  • określenie zasad ustalania kosztów utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej przez Miasto Wrocław, w oparciu o wielkości normatywne z uwzględnieniem danych historycznych;
  • określenie kategorii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta Wrocławia, które będą udostępniane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym;
  • wyznaczenie algorytmów obliczania opłat za wykorzystanie poszczególnych kategorii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie nakładów inwestycyjnych i kosztów ponoszonych przez Miasto Wrocław;
  • ustalenie terminów i zasad okresowego weryfikowania i zmieniania opłat za wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej;
  • opracowanie projektu pierwszego taryfikatora opłat za wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej.