Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Pełnienie funkcji kierownika oraz świadczenie usług monitorowania i rozliczania projektu pn.: "Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie" należy do kolejnych zadań realizowanych przez Infostrategię.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt obejmuje swym zasięgiem 134 urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie. Głównym celem Projektu jest wzrost kompetencji pracowników starostwa poprzez system szkoleń prowadzonych w latach 2011-2013 nastawionych na poprawę wiedzy i umiejętności urzędników oraz wzrost jakości i dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie poprzez podniesienie poziomu zinformatyzowania urzędu.