Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie"

InfoStrategia pełni funkcje Inżyniera Projektu pt. "Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie".

W ramach przedsięwzięcia ma powstać system udostępniający e -usługi publiczne w zakresie świadczeń dostarczanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Produktami projektu będą również następujące elementy systemu informatycznego:

  • aplikacja elektronicznej skrzynki podawczej, gdzie można uzyskać poświadczenie odbioru dla dokumentów przychodzących i wychodzących z urzędu;
  • podsystem płatności elektronicznych - obsługujący płatności elektroniczne i zapewniający poświadczenia opłaty;
  • aplikacja elektronicznego obiegu dokumentów - pozwalająca na przetwarzanie elektronicznych dokumentów;
  • aplikacja biuletynu informacji publicznej na stronie www, spełniająca rolę informacyjno-promocyjną.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1. "Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy" Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działania 1.2 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego".