Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"System Informacji Przestrzennej w Cieszynie", Gmina Cieszyn

InfoStrategia zakończyła realizację usługi Inżyniera Projektu pn. "System Informacji Przestrzennej w Cieszynie". Dnia 15.09.2011 podpisany został końcowy protokół odbioru. Prace zostały odebrane bez zastrzeżeń.

Do zadań Inżyniera Projektu należało m.in.:

 1. Wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem Projektem, m.in.:
  • opracowanie planu wdrożenia i realizacji Projektu,
  • prowadzenie i monitorowanie rejestru ryzyka,
  • prowadzenie dokumentacji projektowej
 2. Wykonywanie na rzecz Zamawiającego czynności związanych z wyborem Wykonawcy rzeczowej realizacji Projektu, m.in.:
  • opracowanie dokumentacji przetargowej z kompletem załączników,
  • udział w pracach komisji przetargowej,
  • określenie wspólnie z Zamawiającym szacunkowej wartości zamówienia
  • opracowanie projektów wyjaśnień dotyczących treści SIWZ na zapytania wykonawców,
  • przygotowanie propozycji rozstrzygnięć w sprawach wnoszonych protestów i wskazanie możliwych działań w zakresie postępowania odwoławczego,