Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin", Urząd Miasta i Gminy Drobin

Infostrategia rozpoczęła realizację zadania pod nazwą "Wsparcie zarządzania projektem -usługi doradcze" w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjnoœci gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Dnia 26.05.2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin".