Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Miasto Katowice

Konsorcjum firm InfoStrategia oraz Nizielski&Borys Consulting pełni funkcję Inżyniera Projektu pn. "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Do zadań konsorcjum należy również opracowanie dokumentacji technicznej.

Głównym zadaniem MSZ-KIIP będzie prowadzenie zintegrowanych replik geoinformacyjnych zbiorów danych przestrzennych referencyjnych i fakultatywnych, dostępnych za pomocą serwisów systemowych, i udostępnianie elektronicznych usług geoinformacyjnych na poziomie kontaktu ze sferą zewnętrzną administracji - mieszkańcami Katowic, obywatelami, jednostkami życia gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego oraz na poziomie międzysystemowym, z systemami prowadzenia źródłowych baz danych wewnątrz UM, a także systemami innych potencjalnych użytkowników informacji MSZ_KIIP. Dostawcą zintegrowanych, referencyjnych danych przestrzennych będzie Wydział Geodezji, fakultatywnych danych przestrzennych inne wydziały UMK i jednostki organizacyjne miasta, a odbiorcami danych i usług będą wydziały UMK, jednostki organizacyjne miasta, służby i straże, przedsiębiorstwa branżowe, instytucje życia gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego, obywatele i mieszkańcy miasta.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Koszt całkowity projektu to 16 004 640,00 zł.