Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Województwo Lubelskie

Świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za opiekę ekspercką w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej oraz obsługę prawną i finansową projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" należy do kolejnych zadań realizowanych obecnie przez InfoStrategię. Do zakresu obowiązków zespołu ekspertów Inżyniera Projektu należeć będzie przygotowanie, organizacja, nadzór, koordynacja, doradztwo i zapewnienie zamknięcia całego procesu wdrożeniowego związanego z realizacją Projektu RIIP.

Celem Projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" jest stworzenie regionalnej infrastruktury organizacyjno - technicznej danych przestrzennych. Realizacja tego przedsięwzięcia ma przyczynić się do wdrożenia rozwiązań umożliwiających udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnych informacji o przestrzeni w województwie lubelskim, a ponadto do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej regionu, wzrostu konkurencyjności województwa oraz jego rozwoju gospodarczego.

Projekt "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" realizowany jest z IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.