Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz"

Eksperci z firm InfoStrategia i Nizielski&Borys Consulting rozpoczęli prace nad kompleksową obsługą realizacji zadania pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz".

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarze Gminy Siewierz oraz wzrost jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • budowa sieci teleinformatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną,
  • połączenie siecią lokalną instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej,
  • utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP'Y, HOTSPOT'Y)
  • utworzenie centrum zarządzania siecią lokalną i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną.

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia "Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim", a współfinansowany ze środków EFRR - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - Program Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytet II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.