Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego"

Konsorcjum firm InfoStrategia i Nizielski&Borys Consulting świadczy usługi na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, w tym wniosku o dofinansowanie, dla powstania sieci szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu cieszyńskiego.

Celem planowanego projektu jest umożliwienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej na obszarze gmin powiatu cieszyńskiego.

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.