Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Mały Urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne"

InfoStrategia świadczy usługi w zakresie koordynowania, monitorowania i rozliczania projektu "Mały Urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne".

Celem projektu jest poprawa jakości i przejrzystości usług świadczonych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Raba Wyżna oraz podniesienie kompetencji 35 pracowników urzędu. Jednym z efektów projektu będzie m.in. usprawnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez opracowanie i opublikowanie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych z terenu gminy.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach w ramach priorytetu V "Dobre rządzenie" Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".