Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Infostrategia wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rozpoczęła prace nad wykonaniem opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację projektu informatycznego pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

Do celów strategicznych projektu zaliczają się m.in.:

  • Zwiększenie dostępności usług e-Administracji poprzez włączenie do systemu jednostek podległych samorządom terytorialnym
  • Integracja Cyfrowego Urzędu Wrota Podlasia z administracją rządową z terenu województwa podlaskiego oraz na szczeblu centralnym z platformą e-PUAP.
  • Ułatwienie kontaktu dla interesantów poprzez zintegrowanie systemów dziedzinowych z EOD, dodanie płatności on-line umożliwiających płatność przez Internet oraz dostosowanie interfejsów dla osób niepełnosprawnych
  • Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej obejmująca swoim zasięgiem teren województwa.
  • Wdrożenie mechanizmu elektronicznych dzienników i elektronicznego naboru w szkołach na terenie województwa.
  • Integracja wszystkich usług świadczonych elektronicznie przez administrację publiczną w województwie podlaskim

W projekcie udział biorą 133 jednostki (województwo i samorządy lokalne), oraz ok. 1300 jednostek organizacyjnych samorządów lokalnych.

Całkowita wartość projektu to ok. 67 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE ma wynosić 85%, a 15% to koszt własny lidera i partnerów projektu. Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV: Społeczeństwo informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.