Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

System Elektronicznych Usług Publicznych

InfoStrategia rozpoczęła realizację zamówienia dla Urzędu Miasta Krakowa polegającego na wykonaniu analizy przedwdrożeniowej, w tym opracowaniu koncepcji i specyfikacji funkcjonalnej Systemu Elektronicznych Usług Publicznych, zwanego SEUP.

SEUP jest jednym z produktów projektu pn.: "Wdrożenie Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków". System elektronicznych usług publicznych jest rozwiązaniem umożliwiającym realizację przy użyciu Internetu spraw każdemu mieszkańcowi, a także pracownikom Urzędu Miasta Krakowa i trzech Miejskich Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Głównym produktem, rozumianym jako bezpośredni efekt realizacji projektu, jest liczba usług publicznych uruchomionych on-line - w liczbie 89

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.2. Rozwój społeczenstwa informacyjnego Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.