Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa"

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu pt. "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa".

Wspólnie z Nizielski & Borys Consulting Sp. J. oraz CADExpert Sp. z o.o., InfoStrategia będzie pełnić rolę Koordynatora prac związanych z realizacją w/w projektu.

Projekt polega na budowie systemu wspomagającego zarządzanie Jednostką Samorządu Terytorialnego, obejmującego dwa powiązane ze sobą komponenty.
Pierwszy z nich dotyczy zaprojektowania i wdrożenia e - administracji w urzędach 27 Partnerów projektu, obejmującej pocztę elektroniczna, podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczną obsługę obywateli.
Drugi komponent, wykorzystujący narzędzia GIS, dotyczy budowy baz danych przestrzennych georeferencyjnych i tematycznych, dla uczestniczących w projekcie gmin, powiatów i województwa oraz wdrożenia w tych jednostkach systemu informacji przestrzennej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 1.5 "Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego".