Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzani jakością ISO 9001:2009"

InfoStrategia pełni funkcję kierownika projektu pn.: "Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009" dla Powiatu Wadowickiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.1.