Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"System Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury"

Konsorcjum firm InfoStrategia oraz Nizielski & Borys Consulting rozpoczęło prace nad projektem dla Miasta Bytom pn.: "System Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury". Prace te polegają na doradztwie, zarządzaniu, kontroli, promocji i nadzorze projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.