Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - etap II"

InfoStrategia rozpoczęła prace nad wykonaniem wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - etap II" dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jest to projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu jako bazy do realizacji warstwy aplikacji i usług. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.