Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

InfoStrategia jako lider konsorcjum, wspólnie z firmami Softblue Michał Kierul oraz Nizielski&Borys Consulting, przystąpiła do realizacji zamówienia dla Województwa Świętokrzyskiego pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". Do zadań konsorcjum należy świadczenie usług wspomagających - doradztwo prawne, finansowe i techniczne.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Priorytetu II Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.