Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020"

Konsorcjum firm InfoStrategia, Fundacja "Mikromakro" i IDC Polska rozpoczęła prace nad wykonaniem opracowania raportu końcowego projektu pn. "Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020".

Projekt "Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytetu I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Działania 1.1 "Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałania 1.1.1 "Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.