Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego"

InfoStrategia w konsorcjum z firmami: Nizielski&Borys Consulting, Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 oraz Audytel. rozpoczęła prace nad projektem dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego". Prace te polegają na świadczeniu usług doradczych oraz prowadzeniu biura wsparcia projektu.

Projekt realizowany jest w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia społecznego oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie szeroko rozumianej platformy komunikacyjnej na obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej udostępnianie i świadczenie usług elektronicznych w Internecie, zarówno dla beneficjentów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, jak również dla małych i średnich przedsiębiorców będących dostawcami zaplecza technologicznego dla systemów teleinformacyjnych obszaru zabezpieczenia społecznego.