Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Budowa systemu udostępniania e-usług w ZZOZ w Wadowicach"

Projekt "Budowa systemu udostępniania e-usług w ZZOZ w Wadowicach" dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach został wybrany przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/2010/1.2. dla Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. InfoStrategia była autorem studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego sieci strukturalnej i serwerowni w budynku ZZOZ w Wadowicach.