Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Międzysektorowa sieć w Kujawsko - Pomorskim"

"INFOSYSTEM- międzysektorowa sieć na rzecz wzrostu innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych" to kolejny projekt unijny spółki Infostrategia, który otrzymał dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Adresatami projektu są przedstawiciele sektora prywatnego, badawczo-rozwojowego oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST). Okres realizacji projektu zaplanowano na 21 miesięcy. W tym czasie zakłada się realizację następujących działań:

  • przeprowadzenie badań pod kątem potrzeb szkoleniowych pracowników administracji samorządowej z zakresie nowoczesnych technologii teleinformatycznych (ICT) oraz przygotowania technicznego i merytorycznego urzędów gmin do świadczenia e-usług,
  • bezpłatne przeszkolenie 480 osób - przedstawicieli administracji samorządowej z zakresu ICT z zastosowaniem e-learningu,
  • organizacja forum międzysektorowego mającego na celu wzajemne rozpoznanie oczekiwań i oferowanych korzyści oraz wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
  • konsultacje dla urzędów gmin w zakresie wdrożenia nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
  • przeprowadzenie konkursu na pracę o charakterze projektu innowacyjnego dla gmin z udziałem wszystkich sektorów.

Powyższe działania przyczynią się do rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i badawczo-rozwojowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowych technologii teleinformatycznych. Ponadto zachęcą podmioty publiczne i gospodarcze do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, pozwalających szybciej reagować na zmieniające się uwarunkowania i potrzeby, identyfikować pojawiające się wyzwania oraz wyznaczać kierunki rozwoju lokalnego.

Szczegóły już wkrótce!
ZAPRASZAMY!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

  • (012) 294 70 33
  •  668  808  047

 

 

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.