Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze związane z realizacją projektu pn. "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa"

InfoStrategia w konsorcjum z firmą Nizielski&Borys Consulting przystąpiła do realizacji zamówienia dla Województwa Śląskiego - Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, pn. "Usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze związane z realizacją projektu pn. "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa".

Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.