Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"e-świętokrzyskie 2 - rozbudowa dystrybucyjnej sieci radiowej"

InfoStrategia zakończyła prace nad Studium Wykonalności dla projektu pn. "e-świętokrzyskie 2 - rozbudowa dystrybucyjnej sieci radiowej" dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowa (NASK).

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Celem przedsięwzięcia jest budowa i modernizacja radiowych stacji bazowych, zapewniających poprawę dostępu do sieci internetowej szerokopasmowej.