Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla powiatu kłobuckiego"

InfoStrategia pełni rolę inżyniera projektu dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku, w ramach przedsięwzięcia pn. _System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego", realizowanego przez Powiat Kłobucki oraz gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

Projekt stanowi jedno z zadań inwestycyjnych Programu Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i przyczynić się ma do realizacji celów Priorytetu II. Społeczeństwo informacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.