Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"

Miasto Częstochowa powierzyło InfoStrategii zadanie pełnienia nadzoru technicznego nad realizacją projektu pn. "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy". Zadanie będzie polegało na pełnieniu kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich fazach budowy i wdrożenia systemu realizowanego w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 programu Rozwoju Subregionu Północnego dla Zamawiającego Gminy Miasta Częstochowy.