Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

InfoStrategia zakończyła prace nad opracowaniem studium wykonalności pt. "Budowa systemu udostępniania e- usług w ZZOZ w Wadowicach" oraz programem funkcjonalno -użytkowym sieci strukturalnej i serwerowni w budynku ZZOZ w Wadowicach. Projekt polega na wdrożeniu systemu informatycznego w jednostkach ZZOZ, umożliwiającego uruchomienie e -usług dla pacjentów. Zakład będzie aplikował o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego