Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"System Informacji Przestrzennej w Cieszynie"

Infostrategia pełni rolę Inżyniera Projektu pn. "System Informacji Przestrzennej w Cieszynie". Projekt dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego

Projekt będzie obejmował:

  • utworzenie bazy geoinformacyjnej, składającej się z modułów graficznych, opisowych, internetowych, wymiany danych SIP _ SEKAP, działającej w sieci wewnętrznej urzędu miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych,
  • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów zintegrowanego z danymi w bazie graficznej,
  • zakup, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej(komputery, serwery),
  • szkolenie użytkownik.ów systemu,
  • udostępnianie danych i usług geoinformacyjnych dotyczących miasta Cieszyna z wykorzystaniem Internetu, poprzez moduły internetowe