Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie" oraz "E-Kraków: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską"

To kolejne projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR Działania 1.5 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", w których uczestniczy spółka InfoStrategia, pełniąc nadzór i kierując wdrażaniem w/w przedsięwzięć, których beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków.

Projekt "Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie" ma na celu adaptację metod pracy administracji do nowych możliwości technologicznych, co ma zapewnić bardziej efektywne współdziałanie podmiotu samorządowego ze szkołami i placówkami oświatowymi. Szczegółowe współdziałanie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa dotyczyć będzie: organizacji pracy, bazy danych ogólnych oraz spraw kadrowych, płacowych i finansowych. Projekt posiada nie tylko lokalny zasięg oddziaływania, gdyż jest to pierwszy tego rodzaju zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie naszego kraju.

W zakres drugiego projektu: "E - Kraków: Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską" wchodzi rozbudowa i integracja rozległych sieci teleinformatycznych implementujących elektroniczne procedury urzędowe dla samorządu lokalnego w 18 lokalizacjach Rad Dzielnicy i w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta.

Dzięki realizacji projektów zostaną rozbudowane sieci szerokopasmowe oraz zbudowane sieci telekomunikacyjne umożliwiające podłączenie do Internetu instytucji publicznych i placówek oświatowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do łatwiejszego dostępu do informacji dla mieszkańców, petentów, uczniów i przedsiębiorców, wzrostu ilości przesyłanych danych, przyspieszenia komunikacji oraz przyspieszenia procesu decyzyjnego.