Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

"Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego"

InfoStrategia jako lider Konsorcjum, wspólnie z Nizielski & Borys Consulting, zakończyla prace nad opracowaniem studiów wykonalności w ramach projektu "Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego". Studia wykonalności dla liderów 3 obszarów koncesyjnych z zakresu 3600 - 3800 MHz:

  • 09.1 - lider Gmina Miasto Dębica
  • 09.2 - lider Powiat Łańcucki
  • 09.3 - lider Gmina Miasta Sanok

Projekt zakłada budowę sieci bezprzewodowego Internetu na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego- członków stowarzyszenia "Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa" z siedzibą w Rzeszowie, która ma świadczyć usługi dla odbiorców końcowych. Sieć oparta w głównej mierze na architekturze WiMAX zakłada wybudowanie 135 stacji bazowych. Rekomendowany system WiMAX ma wykorzystać 4 kanały dupleksowe o szerokości 3,5MHz każdy (zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami radiowymi dla każdego z trzech obszarów).