Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

InfoStrategia zakończyła prace nad studium wykonalności projektu pn. "Rozwój e-usług w powiecie siedleckim".

Projekt polega na wdrożeniu elektronicznej platformy usług publicznych on-line, umożliwiającej świadczenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Jednostkami biorącymi udział w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Siedlcach i jednostki organizacyjne Powiatu. Celem głównym Projektu jest: dostarczenie mieszkańcom i przedsiębiorcom zaawansowanych usług opartych na łączności elektronicznej i wdrożenie mechanizmów e-administracji.

Beneficjentem projektu jest Powiat Siedlecki, zaś odbiorcami - jednostki publiczne, mieszkańcy i przedsiębiorcy.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług dla obywateli.