Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Zakończyliśmy prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności projektu "Zintegrowana platforma obsługi interesanta w Bielsku-Białej"

Przedmiotem projektu jest zintegrowana platforma obsługi interesanta, która wdrożona zostanie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej i jego wybranych jednostkach organizacyjnych. Celem budowy platformy jest utworzenie systemu, który skróci obsługę interesanta oraz w radykalny sposób poprawi komunikację pomiędzy jednostkom organizacyjnymi Urzędu Miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej platformy głosowej możliwe będzie stworzenie zintegrowanego centrum obsługi interesantów. W tym celu wybudowany zostanie jednolity system głosowy umożliwiający bezpłatną komunikację pomiędzy JO. System dodatkowo będzie zapewniał elektroniczną dystrybucję faksów. Zbudowanie jednolitej platformy umożliwi skoncentrowanie telefonicznego ruch wychodzącego w jednym punkcie co pozwoli na wynegocjowanie korzystniejszych stawek opłat za rozmowy telefoniczne dla wszystkich JO. Utworzenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta pozwoli na świadczenie usług na rzez obywateli za pomocą różnych kanałów komunikacji, w tym telefonu, poczty elektronicznej, WWW, faxu, oraz w drodze kontaktu bezpośredniego.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2007-2013, Działanie - 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.