Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

InfoStrategia zakończyła prace nad opracowaniem studium wykonalności projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania".

Beneficjentem projektu, będącego przedmiotem studium wykonalności jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. Inwestycja polegać będzie na budowie i wdrożeniu systemu ewidencji i oceny zagrożeń wraz z procedurami reagowania kryzysowego dla miasta Kędzierzyna-Koźle. System ten powstanie poprzez unowocześnienie i rozbudowę eksploatowanego w mieście Kędzierzyńsko-Kozielskiego Systemu Informacji o Terenie. Będzie on przede wszystkim przeznaczony dla jednostek i służb reagowania kryzysowego, jednak zasoby informacyjne zgromadzone w trakcie jego budowy i eksploatacji udostępniane będą ludności i zainteresowanym instytucjom oraz przedsiębiorcom poprzez dedykowane portale tematyczne.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, Działanie - 2.2 Moduły informacyjne, platformy e usług i bazy danych.