Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Projekt "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" otrzyma dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013) poinformował, że dziesięć projektów znajdujących się na liście rankingowej powstałej po zakończeniu oceny merytorycznej otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Wśród wyłonionych projektów znajduje się "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)", do którego nasi eksperci opracowali Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Źródło: RPO Województwa Łódzkiego