Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta

Wspólnie z Nizielski & Borys Consulting Sp. J. rozpoczynamy kolejne zadanie pt. "Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu "Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta".

W ramach powyższego zadania będziemy odpowiedzialni za:

  • bieżące doradzanie Zamawiającemu w zakresie metodyki zarządzania projektem;
  • wsparcie Zamawiającego w procedurze wybory wykonawców projektu;
  • wsparcie Zamawiającego na etapie wykonawstwa i odbioru prac projektu, w tym pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2008-2010.