Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim

InfoStrategia zakończyła prace nad wnioskiem i studium wykonalności projektu "Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim" na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Odbiorcami projektu będą: Powiat Sokołowski (Lider projektu) oraz Partnerzy (Gminy Powiatu Sokołowskiego i jedna Gmina Powiatu Siedleckiego) wraz z Jednostkami Podległymi. Projekt obejmuje wdrożenie elektronicznych usług publicznych dla 35 podmiotów. Odbiorcy będą aplikować o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług.