Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy Nieporęt

InfoStrategia zakończyła prace nad studium wykonalności projektu "Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy Nieporęt".

Odbiorca Projektu, Gmina Nieporęt, będzie starała się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. W ramach projektu przewiduje się budowę szkieletu szerokopasmowej sieci gminnej. Do budowy sieci wykorzystana zostanie technologia WiMAX - radiowa technologia przesyłu danych działająca w licencjonowanym Paśmie 3,6 GHz.