Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd

InfoStrategia zakończyła prace nad wnioskiem, studium wykonalności oraz koncepcją techniczną projektu "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd" na zlecenie Urzędu Miasta Płocka.

Projekt obejmuje wdrożenie portalu umożliwiającego elektroniczne świadczenie usług oraz systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Płocka i podległych jednostkach organizacyjnych. Urząd będzie aplikował o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. Rozwój e-usług.