Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Małopolski Project Pipeline

InfoStrategia świadczy eksperckie usługi doradcze w ramach projektu "Małopolski Project Pipeline" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Każdy Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie projektu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, którego projekt został zakwalifikowany do objęcia doradztwem, może skorzystać z bezpłatnych porad eksperckich w maksymalnym wymiarze 60-ciu godzin.

Zakres doradztwa obejmuje tematykę Działania 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Do zadań ekspertów należy: weryfikacja oraz opiniowanie dokumentacji przygotowanej przez potencjalnego Beneficjenta i niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, definiowanie dalszych działań, prowadzących do realizacji wymogów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Usługi doradcze świadczone będą do końca października 2009.