Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Udział w konferencji "Perspektyw rozwoju sieci szerokopasmowych w województwie śląskim - szanse i zagrożenia"

Dnia 23 marca 2009 roku w Gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się konferencja dotycząca rozwoju sieci szerokopasmowych dla Województwa Śląskiego. Dr Krzysztof Heller poprowadził przygotowaną wspólnie z przedstawicielem firmy Nizielski & Borys Consulting Wojciechem Nizielskim prezentację pt.: "Doświadczenia w realizacji projektów sieci szerokopasmowych na poziomie regionalnym".

Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim, zagadnienia budowy sieci szkieletowych oraz problematyka wdrażania ZPORR i RPO w zakresie II priorytetu to najważniejsze zagadnienia poruszane podczas konferencji.

Konferencję rozpoczął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Pierwszym etapem spotkania były prezentacje wcześniej zaproszonych gości w następującym składzie: Maja Olszewska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Włodzimierz Barciński - Departament Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA, prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak - Politechnika Gliwicka, prof. dr hab. inż. Roman Wyrzkowski - Politechnika Częstochowska, Eugeniusz Romański i Jarosław Krzemiński - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, dr Krzysztof Heller i Wojciech Nizielski - Konsorcjum InfoStrategia i Nizielski & Borys Consulting, Vittorio Vallero - CSI Piemonte (Turyn) oraz Michał Laskowski - infORG i Krzysztof Nałęcki - NASK. Drugą część stanowiła dyskusja dotycząca celów, kierunków i projektów związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych.

W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których byli: śląscy parlamentarzyści, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele świata gospodarczego oraz inni zainteresowani tematyką konferencji.

Więcej informacji o Konferencji znajdą Państwo na stronach: