Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

Pomorska Sieć Szerokopasmowa

InfoStrategia pełni funkcję Inżyniera Kontraktu w projekcie "Pomorska Sieć Szerokopasmowa", realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Prace obejmują: wykonanie inwentaryzacji stanu teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej na terenie województwa pomorskiego, opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej.

W marcu zakończyliśmy sporządzanie inwentaryzacji stanu infrastruktury teleinformatycznej oraz przekazaliśmy Zamawiającemu dokument "Szczegółowy model i metodyka realizacji projektu "Pomorskiej Sieci Szerokopasmowej" (PSS)".